test

Όροι Χρήσης

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
1.1 Η παρούσα σελίδα (μαζί με τη Δήλωση περί Ιδιωτικότητας και Cookies) σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του Iστότοπού μας στον τομέα https://philosofish.eu (ο “Ιστότοπος”).
Η εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
Με τη χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.
1.2 Ο Ιστότοπος είναι ένας Ιστότοπος την ευθύνη της λειτουργίας του οποίου έχει η PHILOSOFISH Α.Ε., μια εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα, με αριθμό μητρώου 023322654000 και έδρα στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, 35012 Ελλάδα (“Εμείς”).
1.3 Όλες οι αναφορές στους όρους ‘μας’, ‘εμάς’ ή ‘εμείς’ στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι παραπέμπουν στην PHILOSOFISH Α.Ε.


2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
2.1 Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω).
Δεν φέρουμε ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2.2 Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση των χρηστών σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο.
Εάν παραστεί ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να την διακόψουμε επ’ αόριστον.
2.3 Εάν επιλέξετε ή σας δοθεί κωδικός ταυτοποίησης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους.
Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποτεδήποτε τον κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε χορηγήσει εμείς, εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.
2.4 Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων διευθετήσεων για την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας.
Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους και συμμορφώνονται με αυτούς.


3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
3.1 Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή/και να διακόψουμε τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου (ή τη λειτουργία αρκετών από τις υπηρεσίες του) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς ή/και τον χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και το νόμο.
3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Ιστότοπου (ή τη λειτουργία αρκετών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης του λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.


4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
4.1 Ο Ιστότοπος και όλα τα δικαιώματα δημιουργού και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα κείμενα, τον σχεδιασμό, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλα υλικά στον παρόντα Ιστότοπο (το “Περιεχόμενο”) αποτελούν ιδιοκτησία της PHILOSOFISH Α.Ε. ή περιλαμβάνονται με την άδεια του αντίστοιχου κατόχου.
4.2 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου.
Θα ασκήσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης επιβολής ποινικών κυρώσεων.
4.3 Με το παρόν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως εξής:
(α) Μπορείτε να εκτυπώνετε αντίγραφα και να κατεβάζετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας ή σελίδων από τον Ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή άλλων χρηστών εντός του οργανισμού σας στο υλικό που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας.
(β) Δεν πρέπει να τροποποιείτε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστά από το συνοδευτικό κείμενο.
(γ) Πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται η ιδιότητά μας (και η ιδιότητα οποιουδήποτε κατονομαζόμενου συνεργάτη) ως δημιουργού του υλικού στον Ιστότοπό μας.
(δ) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού του Ιστότοπού μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπάροχους μας.
(ε) Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατ’ επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού έχετε δημιουργήσει.
(στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, μας διαβεβαιώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να αναρτήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό με μη εξουσιοδοτημένο, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο.
Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ζητά ή επιβάλλει την αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη που δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.
Δεσμεύεστε επίσης ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από τρίτους.


5. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
5.1 Τα σχόλια και το λοιπό υλικό που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε.
Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση απορρέει από τυχόν εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία αυτού του υλικού από οποιονδήποτε επισκέπτη του Ιστότοπού μας ή, από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για κάποιο από τα περιεχόμενά του.


6. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ
6.1 Το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, προϋπόθεση ή διαβεβαίωση ως προς την ακρίβειά του.
Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε με το παρόν ρητά:
(α) Κάθε προϋπόθεση, εγγύηση και άλλον όρο που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Οποιαδήποτε ευθύνη για άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων συνδεδεμένων με αυτόν και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ευθύνης για:
απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια κερδών ή συμβάσεων, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια υπεραξίας, σπατάλη διαχειριστικού ή εργασιακού χρόνου και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όπως και αν προκύπτει και είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης είτε με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, υπό την προϋπόθεση ότι ο παρών όρος δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής σας περιουσίας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.
6.2 Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή διαστρέβλωση ως προς ένα θεμελιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
7.1 Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν σύμφωνα με την πολιτική Απορρήτου […][δ1] Με τη χρήση του Ιστότοπού μας, συναινείτε στην εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.


8. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
8.1 Κάθε φορά που κάνετε χρήση μιας λειτουργίας η οποία σας επιτρέπει να ανεβάσετε υλικό στον Ιστότοπό μας ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του Ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα για το περιεχόμενο που ορίζονται παρακάτω.
Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και θα μας αποζημιώνετε για τυχόν παραβίαση αυτής της εγγύησης.
8.2 Κάθε υλικό που ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε και να γνωστοποιούμε σε τρίτους τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό.
Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάποιο υλικό που αναρτήθηκε ή ανέβηκε από εσάς στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα.
8.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύεται από εσάς ή από άλλον χρήστη του Ιστότοπού μας.
8.4 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό ή δημοσίευση αναρτάτε στον Ιστότοπό μας, εάν, κατά τη γνώμη μας, το υλικό αυτό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω.


9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
9.1 Το Περιεχόμενο στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
Σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορούν να γίνονται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.
Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι ο παρών Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι ο Ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στον Ιστότοπο, ότι ο διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.
9.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου.
Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή/και να διακόψουμε προσωρινά ή οριστικά το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κάθε είδους ζημία (θετική, αρνητική, συμπτωματική, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον Ιστότοπο, τη διακοπή του συνόλου ή μέρους αυτού, την καθυστέρηση, την αδυναμία παροχής, τη διακοπή ή την κακή λήψη των υπηρεσιών ή την απώλεια του περιεχομένου του, την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
9.3 ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΙΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ.
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.


10.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.
ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.


11. ΙΟΙ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
11.1 Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του Ιστότοπου εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους (trojans), worms, λογικές βόμβες (logic bombs) ή άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό.
Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδέεται με τον Ιστότοπό μας.
Δεν πρέπει να επιτίθεστε στον Ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών.
11.2 Με την παραβίαση της παρούσας διάταξης, διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές.
Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας παύει αμέσως.
11.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό των υπολογιστών σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό εξαιτίας της χρήσης από μέρους σας του Ιστότοπου ή της λήψης υλικού αναρτημένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο συνδεδεμένο με αυτόν.


12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
12.1 Μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσμους προς την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και ότι δεν βλάπτετε τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεστε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργείτε συνδέσμους με τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σχέσης, έγκρισης ή στήριξης εκ μέρους μας, ενώ δεν υπάρχει.
12.2 Δεν πρέπει να δημιουργείτε συνδέσμους από οποιονδήποτε ιστότοπο δεν σας ανήκει.
12.3 Ο Ιστότοπός μας δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε άλλον Ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους προς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια δημιουργίας συνδέσμων χωρίς προειδοποίηση.
Ο ιστότοπος από τον οποίο δημιουργείτε σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
12.4 Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του υλικού του Ιστότοπού μας εκτός από αυτή που ορίζεται παραπάνω, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση info@philosofish.eu.


13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
13.1 Όταν ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστότοπων ή πόρων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση τους από εσάς.


14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
14.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας:
(α) Με τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
(β) Με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
(γ) Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
(δ) Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.
(ε) Για να διαβιβάσετε ή να προωθήσετε την αποστολή μη ζητηθέντος ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοια προσπάθεια προσέλκυσης (ανεπιθύμητα μηνύματα).
(στ) Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας δεδομένα, να στείλετε ή να ανεβάσετε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojans), worms, χρονοβόμβες, συστήματα καταγραφής πληκτρολόγησης (keystroke loggers), λογισμικό spyware, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware) ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.
14.2 Συμφωνείτε επίσης:
(α) Να μην αναπαραγάγετε, δημιουργείτε διπλότυπα, αντιγράφετε ή μεταπωλείτε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης.
(β) Να μην επιχειρείτε πρόσβαση χωρίς άδεια, να μην παρεμβαίνετε, να μην προκαλείτε ζημιές και να μην διαταράσσετε:
(i) οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας,
(ii) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας,
(iii) οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται για την παροχή του Ιστότοπού μας, ή
(iv) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό ανήκει ή χρησιμοποιείται από τρίτα μέρη.


15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
15.1 Θα καθορίζουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης κατά την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπού μας.
Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα.


16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
16.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο (“Λογισμικό”) ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές/δικαιοπαρόχους μας.
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε άδειες χρήσης από τρίτους παρόχους λογισμικού.
Η ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μπορεί να εξαρτάται από το αν έχετε αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες.
Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται με το Λογισμικό.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την απόκτηση τέτοιων αδειών χρήσης.
Μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε την αντίστοιχη συμφωνία άδειας χρήσης.
Κατά τη λήψη λογισμικού από αυτόν τον Ιστότοπο, ενεργείτε με δική σας ευθύνη.


17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
17.1 Μπορούμε να αναθεωρούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας την παρούσα σελίδα.
Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα σελίδα από καιρού εις καιρόν, προκειμένου ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τροποποίηση στην οποία έχουμε προβεί, δεδομένου ότι θα είναι δεσμευτική για εσάς.
Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον Ιστότοπό μας.


18. ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΑΣ
18.1 Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@philosofish.eu.


19. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί επιλογής δικαίου.
Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, σχετίζονται ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και τον Ιστότοπο ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και ο Ιστότοπος αποτελούν ουσιώδες γεγονός.
19.2 Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας σχετικά με αθέτηση υποχρέωσης δυνάμει αυτών των Όρων Χρήσης, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας σχετικά με οποιαδήποτε άλλη αθέτηση ή μελλοντικές παραβάσεις.
Όλα τα δικαιώματα και μέτρα αποκατάστασης που απορρέουν από τους παρόντες Όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τα δικαιώματα ή μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.
19.3 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης και περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη η οποία θα προσεγγίζει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σκοπό της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμένει σε ισχύ.

backtotop